Vui Nguyen Profile Photo
1937 Vui 2022

Vui Nguyen

August 11, 1937 — November 26, 2022

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc
và bằng hữu xa gần rằng Anh, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi:

Ông Phê-rô NGUYỄN VĂN VUI

Sinh ngày 8 tháng 11 năm 1937
Tại Thủ Thừa, Long An - Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 1 giờ 30 phút chiều,
ngày 26 tháng 11 năm 2022
Tại tư gia, Saint Paul, Minnesota, USA

Hưởng thọ 85 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Được cữ hành tại nhà thờ Saint Adalbert
265 Charles Ave
Saint Paul, Minnesota 55103

Thứ Sáu 02 tháng 12 năm 2022                         Thứ Bảy 03 tháng 12 năm 2022
4:00 PM - 8:00 PM: Thăm viếng tại:                          11:00 AM: Thánh Lễ An Táng
Bradshaw - Rice Street                                         Tại Nhà Thờ Saint Adalbert
1078 Rice Street                                                      265 Charles Ave
Saint Paul, Minnesota 55117                                 Saint Paul, Minnesota 55103
Tel: +1 651-489-1349

Sau Thánh Lễ, linh cữu được đưa đi hỏa táng tại:

Lakewood Cemetery
3600 Hennepin Ave
Minneapolis, Minnesota 55408
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Các em, các con và các cháu Nội Ngoại
Miễn phúng điếu và vòng hoa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Our family is deeply saddened to announce the news to our relatives and friends
and friends near and far that our Brother, Father, Grandfather, Grandfather:

Mr. VUI VAN NGUYEN

Born on August 11, 1937
In Thu Thua, Long An - Vietnam
Having been called back by God at 1:30 pm,

November 26, 2022
At home, Saint Paul, Minnesota, USA
Enjoy life 85 years old

Funeral Program

Celebrated at the Church of Saint Adalbert
265 Charles Ave
Saint Paul, Minnesota 55103

Friday, December 2, 2022                          Saturday, December 3, 2022
4:00 PM - 8:00 PM Visitation                          11:00 AM: Funeral Mass
Bradshaw - Rice Street                             The Church of Saint Adalbert
1078 Rice Street                                           265 Charles Ave
Saint Paul, Minnesota 55117                       Saint Paul, Minnesota 55103
Tel: +1 651-489-1349

After Mass, the coffin will be taken to be cremated at:

Lakewood Cemetery
3600 Hennepin Ave
Minneapolis, Minnesota 55408

Jesus, remember me
When you come into your kingdom

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Vui Nguyen, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation

Friday, December 2, 2022

4:00 - 8:00 pm (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Mass

Saturday, December 3, 2022

11:00am - 12:00 pm (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 9

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree